IAB TR İnternet Ölçümleme Araştırması, Türkiye’de internet kullanımını ölçmeye yönelik en kapsamlı araştırmadır. 2010 yılında başlayan çalışma, IAB TR’nin yönetiminde halen Gemius-Nielsen tarafından yürütülmektedir.

Hem site hem de kullanıcı bazlı ölçümleme yapan araştırma, bir yandan site trafiklerini ayrıntılı olarak verirken, öte yandan kullanıcıların demografik profilleri hakkında bilgi vermektedir.

1. Site bazlı ölçümleme: Trafik bilgisi

Sitelerin gerçek zamanlı trafik verileri, araştırmaya katılan sitelere yerleştirilen kodlar üzerinden toplanmaktadır. Bu kodlar sayesinde bir sayfanın kaç kullanıcı tarafından, ne sıklıkta ziyaret edildiği, ziyaretçinin ilgili sayfada ne kadar zaman geçirdiği ölçümlenmektedir.

2. Kullanıcı bazlı ölçümleme: Sosyo – demografik bilgi

İnternet ortamında oluşturulan ve Türkiye genelini temsil eden paneller (63.000 kişilik Cookie Panel ve 7.300 kişilik Software panel) aracılığıyla, siteleri ziyaret edenlerin   sosyo-demografik verileri, yaşam ve alışveriş alışkanlıkları, otomobil vb. sahiplik bilgileri toplanmakta ve trafik verisine entegre edilmektedir. (Toplanan bilgiler kişisel verileri içermemektedir.) Sonuçta ayda ortalama 2000’in üzerinde site bahsi geçen bilgilerle birlikte raporlanmaktadır.

2010 ‘dan bu yana araştırma kapsamında çeşitli geliştirmeler yapılmıştır.

  • Mayıs 2013’de site ölçümünün yanı sıra video ölçümlemesi başlatılmıştır.
  • Mart 2014 itibariyle site ölçümünde, Şubat 2015 itibariyle de video ölçümünde çoklu ekran trafiklerini yansıtan Multiplatform raporlama sistemi devreye girmiştir. Böylece Türkiye, dünyada multiplatform ölçüm sistemini devreye alan az sayıdaki ülkeden biri olmuştur. Bu sistemle birlikte, sitelere bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlardan (Smart TV, oyun konsolları vb.) gelen trafik görülerek, tüketicinin çoklu ekran kullanımının sitelerdeki yansıması izlenebilmektedir.  
  • Mart 2014’de başlatılan “Kategorizasyon sistemi” sayesinde siteler arası konu bazlı hedefleme ve rakip analizleri daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca online raporlama sistemi ile raporlar, veri indirmeye gerek kalmadan istenen cihazdan online olarak görüntülenebilmektedir.
  • Şubat 2015 raporu itibariyle Browser ID (BID) metodolojisi devreye alınmıştır. Bu metodoloji ile 3. parti çerez kullanımını desteklemeyen tarayıcılardaki kullanıcıların aktiviteleri daha hassas ölçülebilmiş (Ör.: IOS kullanıcıları) ve bu sayede ölçümleme kapsamı genişletilmiştir.
  • 2014 senesinde araştırmanın bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmesi için Deloitte ile anlaşılmıştır. Araştırmanın süreç denetlemesi tamamlanmış, düzenli olarak çeyrek bazlı sonuç denetlemesi yapılmaktadır.
  • Mobil uygulama ölçümü raporlaması

Önümüzdeki dönemde araştırmada yapılması planlanan yenilikler:

  • Mobil panel kurulumu ve cihaz duplikasyonundan arındırılmış toplam erişim hesaplaması
  • Video ölçümünde program bazlı veri tedarik edilmesi
  • Günlük raporlama düzenine geçilmesi