Sıkça Sorulan Sorular

  • “Belgelendirme” nedir, benim firmama uygun mudur?

    Amaç: Firmanın Avrupa İlkeleri’ne tam uyumluluğundan emin olduğu noktada, bunu EDAA’ya beyan etmesidir. Süre: ODR-ÇS’ni imzalayan tüm firmalar 6 ay içinde uyum “Belgelendirme” sürecini tamamlamalıdır. Bağımsız sertifikasyon değerlendirmesi ve EDAA onaylı sertifikasyon firmasının düzenli denetimi gibi ileri aşamalara devam edebilmek için öncelikle ODR-ÇS’nin imzalanması gerekmektedir. EDAA bu süre içinde “Belgelendirme”yi tamamlamayan firmaları, programın gerekliliklerini yerine getirmemiş olarak kabul eder ve gerekli işlemleri başlatır (ODR ikonu ve “YOC” platformu kullanım haklarını iptal etmek vb.). Ek bilgi: Firmaların uyum “Belgelendirme” başvuruları için düzenlenmiş “Belgelendirme İlkeleri (Self-certification criteria) ve EDAA online başvuru formu sayfalarını inceleyebilirsiniz. Form doldurulduktan sonra bir kopyası EDAA’ya ve bir kopyası da firmanın formda belirttiği e-posta adresine otomatik olarak iletilir. Firmalar kendi kopyalarını ileriki aşamalarda sertifikasyon firmalarına ibraz etmek ve bağımsız uyumluluk değerlendirmesini tamamlayabilmek için saklamalıdır. Üçüncü partilere göre sınırlı sayıda kriteri yerine getirme zorunluluğu olsa da, pazardaki fonksiyonları nedeniyle yayıncılar da uyum “Belgelendirme”si yapmalıdır.

  • “Bağımsız Uyumluluk Değerlendirmesi” nedir ve benim firmam için uygun mudur?

    Amaç: Firmanın uyumluluğunun bağımsız bir firma tarafından denetlenmesidir. Firmalar bu değerlendirme için EDAA onaylı sertifikasyon firmalarından birini, uyumluluk denetimi ve düzenli kontrol yaptırmak için seçebilirler. EDAA onaylı tüm sertifikasyon firmaları yıllık olarak bu kontrolleri yürütür. Süre: Belgelendirme dahil katılımdan itibaren 7 aydır. EDAA bu süre içinde bağımsız uyumluluk değerlendirmesini tamamlamayan firmaları programın gerekliliklerini yerine getirmemiş olarak kabul eder ve gerekli işlemleri başlatır (Firmanın ODR ikonu ve “YOC” platformu kullanım haklarını iptal etmek vb.). Ek Bilgi: EDAA rekabetçi pazar ortamı sağlanması adına birden fazla sertifikasyon firmasına akreditasyon vermiştir. Süreç EDAA’dan bağımsız işlediğinden, denetim ve fiyatlandırma ile ilgili bilgi ve görüşmeler doğrudan sertifikasyon firmaları ile yürütülmelidir. Sertifikasyon firmalarının, sertifikasyon işlemlerini sektör ve diğer hizmetlerden bağımsız olarak yürütmesi gerekmektedir. EDAA onaylı tüm firmalar, EDAA tarafından bağımsızlık durumları incelenerek belirlenmiştir. Bu firmaların Avrupa Öz-Denetim Programı dahilinde başka hizmetler vermesi durumunda (Örn., onaylı ODR ikonu tedariki) EDAA, iç süreçlerin net bir şekilde ayrıştırılarak yürütüldüğünü kabul etmektedir.

  • “Düzenli Kontrol” süreci nedir ve uyumluluğumu belirten EDAA “Güven Mühürü’nü ne zaman alabilirim?

    Süreç: Sektör ve tüketiciler nezdinde bir iyi niyet, sorumluluk ve güvenilirlik sembolü olan ve Avrupa İlkelerine tam uyumluluğu temsil eden Güven Mühürü, uyum Belgelendirmesi’ni tamamlamış, EDAA onaylı bir sertifikasyon firması tarafından bağımsız değerlendirmeden geçmiş ve en az 30 gün boyunca kesintisiz olarak düzenli kontrole tabi tutulmuş firmalara verilmektedir. EDAA Güven Mühürü, onaylı sertifikasyon firmasının sunucularından denetlenen firmanın sitesinde gösterilmek üzere yayınlanacaktır. Süre: Toplam süre katılımdan itibaren 8 aydır. Bunun 6 ayı uyum Belgelendirme süreci, 1 ayı bağımsız değerlendirme süreci ve sonrasında devamlılık gerektiren 30’ar günlük kontrol süreci olarak düşünülmelidir.