Gerçek Kişi Başvuru Formu

Gerçek Kişi başvuru formu doldurulduktan sonra gönder butonuna basılmadan önce bir çıktısı alınmalı, başvuru sahibi tarafından imzalanarak IAB Türkiye ofisine gönderilmelidir.

Derneğe üye olacak gerçek kişinin, interaktif reklamcılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda Yönetim Kurulu üyesi olması veya imza yetkisine sahip üst düzey yönetici olması veya şirket hissedarı olması gerekmektedir.

  • * Bu alanlar zorunludur.