İnternet reklamcılığının geleneksel çalışma yöntemi, reklam sunucusuna yerleştirilen reklamların, reklamverenlerin kampanya hedefleri doğrultusunda, sabit veya rotasyonlu olarak internet sitelerinde yer alması ile, yayıncı ve reklamveren arasındaki anlaşmaya bağlı olarak, gösterim veya tıklama alacak şekilde tamamlanmasıyla gerçekleşir.

Reklam sunucuları, belirli bir algoritma ile, içerisine tanımlanan görsellerin/videoların gösterimini sağlar ve belirlenen hedefleri tamamlamaya çalışır. Gösterim öncelikleri de yayıncı ve reklamveren arasındaki, sabit veya rotasyonlu olacak şekilde yine reklam sunucusu tarafında ayarlanır.

3. parti reklam networklerinin ve DSP’lerin (Demand Side Platform) endüstriye dahil olması, geleneksel internet reklamcılığında bir çok gelişmeye ve yeniliğe yol açmış, yayıncı envanterindeki her bir gösterimi daha da değerli hale getirmeye başlamıştır.

Günümüzde reklam sunucusunda, doğrudan reklamverenden, üçüncü parti network/DSP’lerden gelen reklamların sıraya konulması için çeşitli yöntemler izlenir. Yayıncılar genellikle reklamlarına öncelik sıralamasını verirken reklam sunucusunun sağladığı sıralama teknolojisini kullanır. Örneğin; ilk önceliği sabit doğrudan satışlı yayınlar, ikinci önceliği rotasyonlu doğrudan satışlı yayınlar ve üçüncü ve genellikle kalan envanteri de DSP’ler alır.

Bazı yayıncılar rotasyonlu doğrudan satışları ve DSP’lerden gelen reklamları yarıştırma yöntemini de izler. Yani, sabit reklam satışları dışında sitelerine gelen doğrudan veya dolaylı tüm reklamları yarıştırarak reklam sunucusu üzerinde anlık en iyi fiyatı veren reklamı göstererek, maksimum kârı elde ederler. Buradaki durum yayıncının reklam satış stratejisine göre değişir.

Header Bidding reklam sunucusundaki yarışma ortamını bir üst seviyeye taşır. Burada tüm SSP’ler (Supply Side Platform) bir araya gelerek, açık kaynak kodlu veya sahipli olarak kullanılan teknolojilerle Header Bidding altyapısını oluşturur.

Header Bidding; yayıncılar için, SSP (Supply Side Platform)/Ad Exchange’ler arasında adil yarış ortamı sağlayan teknolojik bir altyapıdır. Reklamverenler için ise, hedef kitleye adil bir yarış ortamında ulaşılmasını sağlayan bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşım, yayıncı tarafında sabit satış haricinde ad server yapısı sebebiyle bloke olabilecek tüm envantere reklamverenin ulaşmasını sağlar.