Tüzel Kişilik Üyelik Başvurusu:

 1. www.iabturkiye.org adresindeki "Üyelik" bölümünden Tüzel Kişi Üyelik Başvuru formu doldurulur.
 2. Form Internet’ten gönderilir, aynı zamanda bir çıktısı alınır, kaşelenir ve imzalanır.
 3. İmzalı başvuru formu ile birlikte aşağıdaki evraklar elden IAB TR’den Yasemin Koçak’a gönderilir:
 • Şirketin karar vermeye yetkili organı tarafından alınan temsilci kararı. Örnek karar metni: “Şirketimizin dernek nezdinde ............ tarafından temsil edilmesine karar verilmiştir.”
 • Faaliyet belgesi veya Ticaret Sicil Kaydı
 • İmza sirküleri
 • Temsilcinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Temsilcinin adli sicil kaydı

Teslimat adresi: Esentepe Mh. Harman Sk. Harmancı Giz Plaza No:5 Kat: 11 34394 Şişli / İstanbul
NOT: Başvurunuz onaylandıktan sonra verilecek bilgi doğrultusunda aidat/giriş ödentisi bankaya yatırılır.

Gerçek Kişi Üyelik Başvurusu:

 1. www.iabturkiye.org adresindeki "Üyelik" bölümünden Gerçek Kişi Üyelik Başvuru formu doldurulur.
 2. Form Internet’ten gönderilir, aynı zamanda bir çıktısı alınır ve imzalanır.
 3. İmzalı başvuru formu ile birlikte aşağıdaki evraklar elden IAB TR’den Yasemin Koçak’a gönderilir:
 • Kimlik Fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • İkamet belgesi
 • 1 adet fotoğraf
 • Mesleki özgeçmiş

Teslimat adresi: Esentepe Mh. Harman Sk. Harmancı Giz Plaza No:5 Kat: 11 34394 Şişli / İstanbul 
NOT: Başvurunuz onaylandıktan sonra verilecek bilgi doğrultusunda aidat/giriş ödentisi bankaya yatırılır.