MENÜ
25.09.2019

2019 İlk Yarı Medya Reklam Yatırımları Açıklandı

Türkiye’de 2019'un ilk yarısında medya yatırımları 4,3 milyar TL oldu

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2019 İlk 6 Ay Raporu’na göre; toplam medya yatırımları yılın ilk yarısında 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti. İlk 6 aylık verilere göre medya yatırımlarında en büyük pay yine televizyonun oldu. %48,1 pay ile birinci olan televizyonu %31,0 ile dijital mecralar izledi. Türkiye pazarlama iletişimi dünyası sektörün gelişimi adına derneklerin birbiriyle yakından çalıştığı yeni bir döneme girdi, buna paralel olarak bu yıl ilk kez dernekler deneyimlerini birleştirerek Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’nu birlikte hazırladı. RD, RVD, IAB TR, ARVAK, URYAD, MMA olmak üzere tüm sektör derneklerinin verilerini bir araya getiren rapor, yeni bir metodoloji ile hazırlandı.

Türkiye’de 2019 yılının ilk 6 aylık verilerine göre toplam medya yatırımları 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Medya ve Reklam Yatırımları Raporu bu yıl, gelişen teknoloji ve güncel sektör dinamiklerine en uygun hale getirmek adına yeni bir metodoloji ile hazırlandı. Reklamcılar Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB TR), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), yıllardır kendi mecraları özelinde kendi metodolojileri ile hazırlayarak açıkladığı veriler bu yıl ilk kez bir araya getirildi.

Sektör derneklerinin bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte işbirliğiyle hazırladığı 2019 yılının ilk 6 ayının verilerine yer verilen Medya ve Reklam Yatırımları Raporu düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Toplantıya; Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan İkiler, Reklamcılar Derneği Medya Asbaşkanı Banun Erkıran, Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, Reklamverenler Derneği Başkan Yardımcısı Ayşen Akalın, Reklamverenler Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Akça, IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, ARVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Tezcan, URYAD Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akay, MMA Yönetim Kurulu Eşbaşkanları Handem Çelenkler ile Erdem Tolon ve Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın katıldı. Toplantıda, Reklamverenler Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Akça moderatörlüğünde, dernek başkanlarının katılımıyla sektördeki son gelişmelerin değerlendirildiği bir panel düzenlendi.

Dernekler güçlerini sektörün geleceği için birleştirdi

Bu yıl Türkiye pazarlama iletişimi dünyası için çok önemli bir adım atarak, tüm sektör derneklerinin el ele verdiği ve sektörün gelişimi adına derneklerin birbiriyle yakından çalıştığı yeni bir döneme girdiklerini belirten Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler yeni metodoloji ile ilgili şöyle konuştu: “Tüm sektör derneklerimizin yıllardır kendi mecraları özelinde kendi metodolojileri ile yayınladıkları Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları verileri her yıl merakla bekleniyor ve kabul görüyor. Bu yıl sektör dernekleri olarak güçlerimizi birleştirdik ve 2019 yılı itibariyle, medya yatırımlarını tüm sektör derneklerinin ortak çalışmasıyla açıklamaya karar verdik” dedi. 

Sektör büyüklüğünün sağlıklı bir şekilde raporlanmasının, sektörün gelişimi açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren İkiler, “İletişim dünyasındaki değişim ve gelişimin ortaya konması ve reklam yatırımlarının verimli bir şekilde yönlendirilmesi bakımından ölçümleme, en kritik noktalardan biri. Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’nu hazırlarken doğru ve verimli ölçümleme ve raporlama için çalıştık. Büyümeler kadar daralmanın görüldüğü yıllarda da aynı açıklık ve kararlılıkla veri paylaşmayı sürdürdük ve sürdüreceğiz. Kurumsallaşmak, Türkiye pazarlama sektörü olarak birbirimize sonsuz desteğimizi ve işbirliğimizi göstermek en büyük gayelerimizden. Sektörümüzün geleceğine birlikte yön veriyoruz.  Hedefimiz sektörü sağlıklı şekilde büyütmek” diye konuştu.

Toplantı kapsamında yapılan panelde, Türkiye’deki reklam sektörünün şu an için stabil olduğunu belirten RVD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, geleceğe yönelik pozitif gelişmeler beklediklerini, bu doğrultuda markaların yatırımlarının sürdürmelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi. Reklamcılar Derneği Medya Asbaşkanı Banun Erkıran ise yaptığı değerlendirmede 2019’un ilk altı ayında inşaat, otomotiv, iletişim gibi bazı lokomotif sektörlerin özellikle kanallarca yüksek fiyatlanan dönemde talep azaltması, sektör genelinde yaşanan fiyat enflasyonuna karşın sektörün büyümesinin daralmasının en büyük sebeplerinden biri dedi.

Açık hava mecrasıyla ilgili söz alan ARVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan  Tezcan ise açık havanın büyümesinin devam ettiğini, dijital açık havanın bu mecraya yenilik getirdiğini söyledi. URYAD Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akay ise radyo mecrasının ilk iki aylık pozitif sürecin ardından ikinci yarıya da ivme kazanarak başladıklarını belirtti.  Dijital reklam yatırımlarının her yıl olduğu gibi bu yıl da çift haneli olarak büyüdüğünü belirten IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, sektöre daha derinlemesine bilgiler sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini, önümüzdeki yıl bu çalışmaların çıktılarını sektörle paylaşmayı planladıklarını sözlerine ekledi

Mobil mecra ile ilgili konuşan MMA Yönetim Kurulu Eş Başkanları Handem Çelenkler ve Erdem Tolon ise mobilde büyümenin devam ettiğini belirtti. Mobil mecranın tercih edilmesinde netlikle ölçümlenmesinin yanı sıra, verilmek istenen mesajı mobil telefonlar vasıtasıyla doğrudan iletiyor olmasının etkili olduğunu söyleyen Eş Başkanlar, mobilin farklı mecralarla etkileşimlerinin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini sözlerine eklediler.

Televizyon  %48,1 pazar payı ile liderliğini korudu

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2019 ilk 6 Ay Raporu’na göre medya yatırımları 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre %3,8 düşerek 4.327 milyon TL olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların %25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 1.080 milyon TL oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları ilk altı ayda 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Medya yatırımlarında en büyük payı yılın ilk yarısında da %48,1 ile bir kez daha televizyon kuruluşları aldı. Televizyonu %31,0 ile dijital mecralar takip etti. Üçüncü sırada %9,1 ile açıkhava yer aldı. Yılın ilk altı ayında en büyük düşüş basın yatırımlarında yaşandı. Basın yatırımları %30,9 düşerek % 6,8 pazar payı ile dördüncü sıradaki yerini korudu. 2019 yılının ilk yarısında televizyonlara yapılan medya yatırımı 2.083 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 1.343 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

2019 yılının ilk altı ayında medya yatırımları arasında dijital mecralara yapılan yatırımlar önemli ölçüde arttı. Dijital mecralara yapılan yatırım 2018 yılının aynı dönemine göre %10,8 arttı. Medya yatırımları arasında en fazla paya sahip olan TV yatırımları ise %7 azaldı. Açıkhava yatırımları %1,8 düşüşle 395 milyon TL, basın yatırımları yüzde 30,9 düşüşle 294 milyon TL, radyo yatırımları %5.1 düşerek 157 milyon TL olarak gerçekleşti. Sinema yatırımları söz konusu dönemde %8,2 arttı ve 55 milyon TL oldu. Radyonun toplam medya yatırımlarındaki payı %3,6 olurken sinemanın payı  %1,3’te kaldı.

2018 yılının aynı dönemine göre en fazla artışın yaşandığı dijital mecralarda toplam 1.343 milyon TL’lik yatırım içinde en fazla payı 773 milyon TL ile display aldı. Display’deki artış yüzde 10 olarak gerçekleşirken bu alanda gösterim/tıklama bazlı mecraların payı yüzde 68, videoların yüzde 24, native’in payı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Dijital mecra yatırımlarında display’i yüzde 12 artışla arama motoru, yüzde 8 artış ile ilanlar izledi. Bu yatırımların yüzde 18,5’ini sosyal medya, yüzde 59,5’ini mobil platform %67,7’sini programatik yatırımlar oluşturdu. Öte yandan ilk yarıda 395 milyon TL olarak gerçekleşen açıkhava medya yatırımlarının 45 milyon TL’sini %59 artışla dijital açıkhava, 59 milyon TL’sini yüzde 14 düşüşle büyük alan ve 291 milyon TL’sini %5 düşüşle reklam üniteleri yatırımları oluşturdu.

Sektörde yaşanan transformasyon ele alındı

Toplantının ardından düzenlenen panelde sektördeki küçülmeleri anlamlandırma, mecra bazındaki farklılıklar, sektörde yaşanan transformasyon ile sektördeki fırsatlar ele alındı. Dernek başkanlarının katıldığı panelde reklam yatırımlarının 2019’un ilk yarısında küçülme göstermesinin temel nedeninin, piyasa koşullarına bağlı olarak reklam yatırımlarında temkinli geçen dönem olduğu belirtildi. Ayrıca tüketici güven endeksindeki düşüş, gerçekleştirilen iki seçim ile kurdaki çalkantılar da yatırımlardaki düşüşlerin nedenleri arasında sıralandı. Öte yandan ilk altı ayda %10,8 artış kaydeden dijitaldeki bu gelişmede; tüketici davranışı ile beraber sosyal medyanın ve internetin etkin olarak kullanımının etkili olduğu belirtildi. Dijitaldeki fırsatların artmasıyla bu alana yatırım trendinin devam etmesi bekleniyor.