MENÜ
20.10.2023

2023 Yılı İlk Altı Aylık Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu Yayınlandı.

2023 Yılının İlk Yarısında Medya ve Reklam Yatırımları 45 Milyar TL’yi Aştı, %79 Büyüme Gerçekleşti.

Türkiye'de 2023 yılı ilk altı aylık Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre toplam yatırımlar önceki yılın aynı dönemine göre %79’un üzerinde artarak 45,29 milyar TL’ye ulaştı. Medya yatırımlarında en büyük pay %65,87 ile dijital medyaya ayrılırken oransal olarak en fazla büyüyen mecralar sırasıyla açıkhava, radyo ve televizyon oldu. Organize medya yatırımları ise 30,96 milyar TL’ye ulaştı, dijital %44,77 TV ise % 42,10 ile liderliği paylaştı.

Reklamcılar Derneği (RD)Reklamverenler Derneği (RVD)İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB)Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK)Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre 2023’ün ilk altı ayında medya ve reklam yatırımları 45 milyar 290 milyon TL oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %79,25’lik bir büyüme yaşanan sektörde medya yatırımları 37 milyar 510 milyon TL olurken; yapım, baskı, reklamveren hizmet bedeli gibi reklam yatırımları ise 7 milyar 780 milyon TL’ye ulaştı. 

2023 ilk altı ayda tüm mecralar büyüme gösterdi 

Toplam medya yatırımlarının %26,02’sini oluşturan TV yatırımları, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 79,61 oranında büyüyerek 9 milyar 760 milyon TL oldu. %40,22 büyüyen basın yatırımları ise 350 milyon TL ile toplam yatırımlar içinde % 0,93’lük bir pay elde etti. Toplam payı %5,43 olan açıkhava yatırımları dönemin en fazla büyüyen mecrası olarak toplam 2 milyar 40 milyon TL’lik hacme ulaşırken, ikinci en hızlı büyüyen radyo yatırımları 580 milyon TL ile %1,55’lik bir paya sahip oldu. Pandemiden en fazla etkilenen mecralardan olan sinema ise 2023’ün ilk altı ayında % 60,82’lik bir artışla 70 milyon TL yatırıma erişti. Sinemanın toplam medya yatırımları içindeki payı %0,19 oldu. 

Dijital yatırımlar yükselişini koruyor, en büyük pay mobilde

2023’ün ilk altı ayında dijitale yapılan reklam yatırımları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %75,59 büyüyerek toplam 24 milyar 710 milyon TL oldu. Böylece dijitale aktarılan bütçe, toplam yatırımların %65,87’sine erişti. Yatırımların en büyük bölümü gösterim ya da tıklama bazlı uygulamalar ile video formatlara ayrılırken sosyal medya reklamları toplam dijital reklam yatırımlarının % 45,29’unu oluşturdu. Dijital medya reklamlarının %77’si mobil cihazlarda yapılırken, influencer’larla gerçekleştirilen kampanya, tanıtım ve içerik anlaşmalarının toplam hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç katın üzerinde büyüyerek 1 milyar 710 milyon TL’ye ulaştı. 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.