MENÜ

Annemden Bana

Kategori : Marka Farkındalığı ve Konumlandırma
Ödül : Altın MIXX
Reklamveren : Nestlé Ajans(lar) : Maxus Global Mindshare Project House

Hedef Kitle: Kaliteli olanı seçen, sağlıklı yaşamayı ve ailesinin sağlıklı olmasına özen gösteren anneler ve anne adayları, ağırlıklı olarak A-B-C1 gelir düzeyindeki, 25-45 yaş aralığındaki, kadınlar.

Pazarlama hedefi: Anneler nezdinde marka bilinirliğini arttırarak alışveriş listelerine girmek, denemeye ve satın almaya teşvik etmek.

Kampanyanın amacı: Anneler ile bağ kurarken, anneler nezdinde Nestle'nin dünya annelerinin bir numaralı tercihi olduğunu ve 150 yıllık Nestle kalitesinin var olduğunu vurgulamak.

Yaratıcı strateji: Nestle Pure Life 150. yılına özel tüm globalde "Proud to be my mom" isimli yeni bir kampanyaya başladı. Yıl boyunca devam edecek kampanyanın Türkiye'deki tüketicilere ulaşabilir ve onlarla bağ kurabilir bir hale gelmesi gerekiyordu. "Annemden Bana" konseptini yaratarak, Globalden gelen kapsayıcı bakış açısını ülkemiz özelinde duygusal bir mesaja çevrildi. Aynı şekilde global reklam filminden sahneler kullanarak filmi çok daha bizden bir hale getirebildi. Tabi ki bu yaklaşımı güçlü bir jingle ve sosyal medya çalışmalarıyla desteklemek kampanyanın yerel başarısını arttıracaktı.

Uygulama: Jingle için dijital radyo kullanımı gerçekleştirildi. Aynı zamanda Annemden Bana benzerlik testi için bir mobil uygulama yapıldı. Ayrıca sosyal medyada Annemden Bana vurgusunu destekleyici içerik serileri hazırlandı. Eş zamanlı olarak Annemden Bana Tarifler için ve Anneler Günü için Annemden Öğrendiğim içerik serileri için de dijital yarışma kurguları düzenlendi.

Sonuç: Ipsos'un marka sağlığı araştırmasına göre Annemden Bana TVC kopyasının marka ile bağdaştırılma oranı 83 puan ile 2016 normlarının çok üzerinde gerçekleşti. Pet kategorisinde TV kopyası ile birlikte radyo kullanımı marka hatırlanırlığına 9 puan birden olumlu yönde etki yapmıştır. Bununla birlikte dijital kullanımında gerçekleşmesi, ek 3 puan daha olumlu yönde katkı yapmıştır. Bu durum pet kategorisinde toplam marka farkındalığına +7 puan, spontan farkındalığa ise +2 puan katkı sağlamıştır. Pet Kategorisinde 2015 rakamlarına göre 2016’da toplam awareness +7, consideration +10, trial +18, repurchase +15 ve loyalty +5 olarak gerçekleşmiştir. Ipsos’un aynı araştırmadaki diğer sonuçlara göre de tüketiciler, markaya vereceği paraya değerli buluyor, markanın kaynağını bildiğini, güvenilir ve bulunmasının kolay olduğunu dile getiriyor. Ayrıca tüketiciler markanın geçmiş ile şimdi arasında güçlü bir bağa sahip olduğunu, kaliteli ve iyi hissettirdiğini düşünüyor. Ayrıca yapılan jingle ile tüketicilerin %47'si jingle'ın marka ile uyuştuğunu dile getirirken %41'i de reklamı sevdiğini dile getirdi. Yapılan uygulama sayesinde de toplam tekil kullanıcı sayısı 251 bin kişiye ulaşırken, 177 bin tekil kişi de uygulamayı kullanarak karşılaştırma yaptı. Sosyal medya içerikleri ve online olarak da yayınlanan film ile birlikte toplamda 75 milyon gösterime, 22 milyon erişime, 5.5 milyon izlenmeye ve 1.8 milyon etkileşime ulaşıldı. Ayrıca Nielsen'in pazar araştırması rakamlarına göre kampanyadan önce Nestle Pure Life pet kategorisinde pazardaki en büyük 4. marka iken kampanya sonunda 2.'liğe yükselmiş oldu. Markanın yıllık toplam pazar payı hedefi %5 iken gerçekleşen %5,3 oldu. Aynı zamanda deneme hedefi 52 puan iken 62, tekrar satın alma hedef puanı 34 iken 43 olarak gerçekleşti.

Yaratıcı çalışmanın linki ve/veya videosu: https://www.youtube.com/watch?v=ukvWauGd9sQ&feature=youtu.be