MENÜ
08.09.2023

Belçika Pazar Mahkemesi Kararı

Belçika Pazar Mahkemesi, Eylem Planının Onaylanmasının Daha İleri Düzeyde Değerlendirilmesinden Önce Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararının Gerekli Olduğunu Kabul Etti.

IAB Avrupa, Belçika Veri Koruma Kurumu’nun (APD) eylem planını doğrulama kararına yaptığı itirazın ardından, Belçika Piyasa Mahkemesinin geçici bir karar verdiğini ve Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yanıtlarını beklemek üzere doğrulama kararına ilişkin değerlendirmesini askıya aldığını onayladı.

TCF'nin gelecekteki yinelemelerinin sürdürülebilir olmasını ve GDPR'nin AB düzeyindeki yorumlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için IAB Avrupa, APD'nin eylem planını onaylama kararına karşı ikinci bir itirazda bulundu.

Piyasa Mahkemesinin kararı, APD'nin bu onaylama (ve icra) kararının çok erken alındığını göstermektedir; zira Piyasa Mahkemesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilecek cevapların APD'nin eylem planını onaylama kararının yasallığı üzerinde etkili olacağını açıkça belirtmiştir. Dolayısıyla bu karar, geri kalan hukuki işlemlerin sakin bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyacak ve sonuçta Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından uygunsuz bulunup geri alınabilecek TCF'de değişiklik yapılması riskini ortadan kaldıracaktır.

IAB Europe web sitesinde yayınlanan bir basın bildirisine buradan, güncel SSS dokümanına ise buradan ulaşabilirsiniz.