MENÜ

Coca-Cola Bu Şarkı Sana

Kategori : Rich Media Display Reklamları
Ödül : Bronz MIXX
Reklamveren : Coca Cola Ajans(lar) : Carat Punch

Pazarlama hedefi: Gençlerin şarkı sözlü Coca-Cola kutularını, günlük paylaşımlarında duygu ve düşüncelerini anlatırken kullanmalarını sağlamak ve gençler arasındaki marka beğenisini ve sevgisini güçlendirmek

Kampanyanın amacı:  Coca-Cola kutularını gençler için duygularını ifade edebilecekleri bir mecra olarak konumlandırmak

Hedef kitle: 15-24 yaş arası gençler

Yaratıcı strateji: Strateji, şarkı sözlü Coca-Cola kutularını dijital ortamda erişilebilir kılarak, kullanımı kolaylaştırıp gençler arasında yayılmasını sağlamak, aynı zamanda da hangi durumlarda kullanabileceklerini hikayelerle örnek göstererek kullanımı teşvik etmek üzerine kuruldu.

Uygulama: Kampanya mikrositesinde yerleştirilen kutu görsellerinin kullanımını sağlamak için farklı reklam uygulamalarına kutu download fonksiyonları eklendi. Whatsapp video kurguları ile kutuları emoji olarak kullanım senaryoları yayınlandı. Eşzamanlı olarak tüm mecralarda kutu görsellerini yükleyebilme fonksiyonları oluşturuldu. Facebook yeni carousel reklam modeliyle kutu görseller yüklenmeye teşvik edildi. Büyük display reklam formatları üzerinde download, share ve view fonksiyonları kullanıldı. Hedef kitlemize ulaşmada ve kendilerini ifade ettikleri mecraların başında gelen mobil platformlar için pre-roll reklam formatlarına kutu indirme fonksiyonu getirildi. Kutuların üzerindeki şarkı sözlerinin etkisini arttırmak ve duyguyu tam anlamıyla aktarabilmek için Spotify ortaklığı ile hedef kitlemize, kutularla beraber şarkısını da paylaşabilme fırsatı verildi. Özellikle #etiket entegre edilerek paylaşımlar kampanya söylemine bağlandı.

Sonuç: Kampanya videoları 9,2m kez izlenirken şarkılı kutular websitesi ve reklam modelleri üzerinden 107bin kez download edildi. Reklam desteği ve tüm formatlara paylaşım kurguları eklenerek #busarkisana 6,602 kez konuşuldu.

Yaratıcı çalışmanın linki ve/veya videosu: https://www.youtube.com/watch?v=nT59F3ASCuA