Denetim Kurulu

  • Linkedin Başkan Zeynep Verda Duysak
  • Linkedin Üye Ekin Özçiçekçiler
  • Linkedin Üye Savaş Yılmazer
  • Yedek Üye Aslıhan Ahızkal
  • Linkedin Yedek Üye Tevfik Bülent Öngün
  • Linkedin Yedek Üye Evren Ünal