Yönetici Özeti

Dijital video reklamlarının alım satım sürecini kolaylaştırmak amacıyla IAB’nin Dijital Video Kurulu, aralarında

 • Lineer video reklamlarının,
 • Lineer olmayan video reklamlarının ve
 • Bağlantılı (Companion) reklamların da bulunduğu en yaygın biçimde kullanılan mevcut video içi (in-stream) reklam formatlarına yönelik bu kılavuzu ve en iyi uygulamaları geliştirmiştir.

Bu reklam formatlarına yönelik bu tavsiyelerin hazırlanma nedeni, aşağıda belirtilen piyasa ihtiyaçlarını karşılamaktır:

 • Yaratıcı malzemenin teslimine yönelik bir dizi kural vasıtasıyla daha verimli bir operasyon sağlanması;
 • Tıklama işlevselliği ve süre tanımları dahil olmak üzere yaratıcı malzemeye ilişkin asgari müşterek kurallar geliştirerek reklamların ve oynatıcıların daha etkin şekilde geliştirilmesi;
 • Reklam afişi şeritlerinde (Overlay) ve Bağlantılı (Companion) reklamlarda genel reklam boyutlarına ilişkin asgari müşterek kurallar geliştirerek, pek çok sitede dijital video reklam alımlarının daha kolaylaştırılması;
 • Kreatif gelişime ve oynatıcı ortamlarına yönelik en iyi uygulama tavsiyeleriyle müşterinin reklam etkileşimlerini ve ortamlarını daha iyi kavraması.

Bu belgede her bir reklam formatına yönelik tavsiyeler üç farklı formatta yer almaktadır:

 • Reklam formatı kılavuzları
 • Yaratıcı malzemenin teslimine ilişkin genel tavsiyeler
 • İlave en iyi uygulamalar

Yayıncılar, bu Reklam Formatı Kılavuzuna bağlı kaldıkları takdirde, kurallara uyduklarını IAB’ye kendileri tasdikletebilecek ve IAB’den bir uygunluk logosu alabilecektir. Bu belgede yer alan tüm diğer tavsiyeler benimsenmesi önerilen en iyi uygulamalar olarak değerlendirilmelidir, bunlara uyum zorunlu değildir. 

Bu belgenin kapsamına ilişkin bazı sınırlamalar olduğunu belirtmekte de yarar vardır:

 • Bu belge, 2005 Geniş Bant Reklam Kreatif Kılavuzları belgesinin (www.iab.net/media/file/Broadband_Ad_Creative_Guidelines.pdf) yerini almaktadır.
 • Gösterimlerin veya diğer ölçütlerin ölçümü bu belgede ele alınmamaktadır.
 • Bu formatların çoğu tam ekran ve canlı reklam deneyimlerinde uygulanabilir olsa da, yayıncılar arasında pek çok farklı düzenleme söz konusu olduğu için, bu ortamlar özel olarak ele alınmamaktadır. Bu gibi durumlarda mümkün olduğunca bu kılavuzların kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.

Bu belgede dijital video uygulamalarının en yaygın alanlarına daha fazla standardizasyon getirmek amaçlanırken, IAB video reklam formatlarında kreatif unsurları ve yenilikçiliği teşvik etmeye devam etmektedir. Tüm IAB kılavuzlarında olduğu gibi dinamik dijital video reklamcılığı ilerledikçe ve yeni reklam formatları daha geniş bir yelpazede kabul gördükçe, bu belge de güncellenecektir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.iab.com/wp-content/uploads/2016/01/DVAFG_2015-01-08.pdf