MENÜ

Facebook Çevrimdışı Dönüşümler

Kategori : Doğrudan Pazarlama
Ödül : Bronz MIXX
Reklamveren : Borusan Otomotiv Ajans(lar) : Starcom

Pazarlama Hedefi: Sosyal medya yatırımlarının etkinliğini bayilerdeki satış rakamları üzerinden değerlendirmek, sadece form değil satış performansı bazında optimizasyon, ve iletişim sürecini uçtan uca tek bir ekran üzerinden takip ederek gerçek zamanlı veriye dayalı bir kampanya yönetimi hedeflendi.

Kampanyanın Amacı: Facebook reklam yatırımlarının 30 katı kadar gelir elde etmek ve kampanya süresince reklamlar aracılığıyla 75 adet araç satışı gerçekleştirmek.

Hedef Kitle: İlgi alanında BMW modelleri ve rakip marka modelleri bulunan kullanıcılar, BMW ruhsat sahipleri, bmw.com.tr website ziyaretçileri ve daha önce BMW içerikleriyle etkileşimde bulunmuş kullanıcılar.

Yaratıcı Strateji: Maksimum nitelikli lead formunu toplamak, toplanan formları bayide gerçek satışa dönüştürmek ve satışa dönüştürülen kullanıcıları Facebook reklam kampanyasıyla ilişkilendirmek.

Uygulama: Bayilerde gerçekleşen fiziksel satışı Facebook reklam kampanyalarıyla ilişkilendirebilmek için öncelikle Business Manager ve Salesforce arasında CRM entegrasyonu gerçekleştirildi ve bu sayede toplanan formların CRM'e anlık akışı sağlandı.

Sonuç: Kampanya, reklam yatırımlarının 70 katı kadar gelir ile sonuçlandı ve planlanandan 2.3 kat daha fazla başarı elde edildi. Kampanya boyunca medya yatırımlarının etkinliği data odaklı bir şekilde ölçümlenerek ve hedefleme, reklam kreatifi vb. gibi kriterlere göre optimize edilerek hedeflenen rakamın oldukça üzerinde olan 137 adet otomobil satışı ile finalize edildi. Bunların yanı sıra, uygulanan teknoloji aracılığıyla toplam BMW satışlarının %40’ı Facebook üzerinden gerçekleşti.

Yaratıcı çalışmanın linki ve/veya videosu: https://www.youtube.com/watch?v=QTSQ4PBxrnQ&feature=youtu.be