MENÜ

Gece Acıkanlar

Kategori : İnteraktif Reklam Filmleri
Ödül : Altın MIXX
Reklamveren : Domıno's Pizza Ajans(lar) : Karbonat

Pazarlama Hedefi: Domino’s Pizza’nın gece 02.00’ye kadar açık olduğunu dijita medyada duyurmak, gece verilen siparişleri artırmak, marka imajını güçlendirmek.

 

Kampanyanın Amacı: Domino’s Pizza’nın gece 02:00’ye kadar açık olduğunu en etkili şekilde duyurmak. Domino’s Pizza markasının tüketici gözündeki iyi algısını yükseltmek, markanın konuşulma oranını artırmak.

 

Hedef Kitle: Bullseye 18-30 erkek, genel hedef kitle ise 14-40 kadın-erkek

 

Yaratıcı Strateji:  Domino’s Pizza’nın gece 02:00’ye kadar açık olduğunu en etkili şekilde duyurmak. Domino’s Pizza markasının tüketici gözündeki iyi algısını yükseltmek, markanın konuşulma oranını artırmak.

 

Uygulama:  Gece Acıkanlar ismi ile gece acıkma kavramını kullanarak, daha önce yapılmamış interaktif korku hikayesi konsepti ile kullanıcılara Domino’s Pizza’nın evlere servis hizmetinin gece 02:00’ye kadar sürdüğü anlatıldı. Ölçümlenebilir kanallar dahilinde (online kanallar ve kampanyaya dahil olan şubeler) gece siparişlerinin yaklaşık %8 oranında artması sağlandı.

 

Proje dahilinde hazırlanan videolar mikrositenin yanı sıra YouTube ve Facebook gibi platformlarda ve video paylaşım sitelerinde 1 milyondan fazla izlenme aldı. Mikrositede ortalama geçirilen zaman 2 dakika olurken, mikrositeyi toplamda 25 binin üzerinde tekil kullanıcı ziyaret etti.

 

Proje dahilinde interaktif olarak Youtube’un annotation video özelliği kullanıldı. Buna ek olarak kullanıcıların bu interaktif video deneyimini www.geceacikanlar.com adresli mikrositesi üzerinde yaşamasını da sağlandı.

 

Sonuç: Proje hedefleri bağlamında kampanyaya dahil olan Domino’s Pizza şubeleri ve online kanallardan alınan gece siparişlerinde yaklaşık %8’lik bir artış oldu. Bu artış ile Domino’s Pizza’nın gece 02:00’ye kadar açık olmasının konuşulmasının arttığını ve tüketicilerin gece siparişlerinde markayı daha fazla tercih ettiği gözlemlendi.

 

Yaratıcı çalışmanın linki ve/veya videosu:

karbonat.com/design-presentation/mixx/geceacikanlar/