MENÜ
30.03.2021

IAB 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı Günü Gerçekleştirilecek.

RESMİ ÇAĞRI

Valiliğimiz 02.03.2021 tarih ve 21559 sayılı Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler konulu yazısının 9. Maddesine göre “Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri yüksek risk grubunda bulunan ilimizde; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.

Bu karara istinaden Yönetim Kurulumuz, belirtilen tedbirlere uygun bir şekilde Genel Kurul Toplantısının 23 Mart 2021 Salı günü saat 15.00’te, aşağıda belirtilen adreste, bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 30 Mart 2021 Salı günü aynı saatte ve adreste yapılmasına karar vermiştir.

Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2021 günü çoğunluk sağlanamadığından 30 Mart 2021 Salı günü saat 15.00’te, aşağıdaki gündemle ve belirtilen adreste yapılacaktır.

IAB 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 

 • Genel Kurul için yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti
 • Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ayşen AKALIN’nın açılış konuşması
 • Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması
 • Gündemin okunması ve oylanması
 • Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
 • Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi
 • Yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrasının görüşülmesi ve oylanması
 • Denetim kurulunun ibrasının görüşülmesi ve oylanması
 • 2021-2022 dönemi tahmini bütçesinin onaylanması
 • Terkin kararı alınması
 • Gelecek dönem faaliyetlerinin müzakeresi, gelecek yıl bütçelerinin hazırlık, onay ve Harcamaları için Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 • Derneğin uluslararası federasyonlara/derneklere katılması ve ayrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 • Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Denetim Kurulu ve Dernek Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 • Dilek ve Öneriler

Adres: Turkuvaz Medya Merkezi, Güzeltepe Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi B Blok Apt.No: 29/1/1 Eyüpsultan – İstanbul

Dikkat!

 • Kayıtlarımızda yer alan temsilcilerinden başkası vekaleten oy kullanamaz.
 • Tüzüğümüz gereği, Derneğe borçlu olan üyelerimiz Genel Kurul toplantısına katılamazlar.

Saygılarımızla,
IAB