MENÜ
15.06.2020

Dijital reklam yatırımlarında Türkiye, en yüksek büyüme gösteren ilk 5 ülke arasında…

3 Haziran’da gerçekleşen sanal Interact Konferansı’nda açıklanan IAB Avrupa Adex Benchmark Raporu’na göre 2019 yılında, en yüksek büyümeyi gösteren 5 ülke Doğu ve Orta Avrupa bölgesinden oldu. İlk beşte yer alan ülkeler şöyle sıralanıyor: 

  • Sırbistan: % 28,4
  • Ukrayna: % 28,0
  • Belarus: % 25,2
  • Hırvatistan: % 22,3
  • Türkiye: % 19,1

Avrupa Dijital Reklam Yatırımları 2019’da out-stream video, mobil ve sosyal medyadaki güçlü büyümenin etkisiyle yüzde 12,3 oranında artarak 64,8 milyar Euro’ya ulaştı. Böylece Avrupa Dijital Reklam Pazarı, 2013’e oranla 2019 yılında yaklaşık 2 katından fazla büyümüş oldu.

IAB Avrupa AdEx Benchmark araştırması dijital reklam pazarını üç ana başlıkta inceliyor: Display, Arama Motoru ve İlan Sayfaları. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor.

2020 dijital reklam yatırımları tahmini

IAB Avrupa Baş Ekonomisti Dr. Daniel Knapp, COVID-19’un sektörün operasyonları ve yatırımları üzerindeki etkisini göz önüne alarak, 2019 sonuçları ve 2020 dijital yatırım tahminlerini hakkında bilgi verdi. Knapp, Nisan 2020 tahmininde; IMF, Covid-19 ve küresel karantina nedeniyle 1930’ların Büyük Buhranından bu yana, en kötü ekonomik durgunluğu tetikleyeceğini öngördü. Knapp, tahminlerini makroekonomik göstergeler ve sektör verileriyle eşleştirerek yaptığı modellemede; Avrupa (İngiltere dahil) için yüzde 16,3’lük bir düşüş öngördü. Knapp, dijitalin en az etkilenen reklam medyası olduğunu, Avrupa’da 2020’de dijital dışındaki medya yatırımlarında güçlü bir daralmaya (Yüzde -21.3) kıyasla dijitalde yüzde -5.5 düşüş öngördüğünü vurguladı. Knapp “Mobil, video ve sosyal medya büyümeyi sürdürüyor. Özellikle programatik ve in-stream video olgunlaştığından, dijital reklamcılık sektöründeki çeşitli fırsatları gösteren, üst üste iki yıldır sosyal medya dışındaki displaydeki büyüme hızlandı” dedi.

2019 dijital reklam yatırımları

AdEx Benchmark çalışması, on dört yıldan beri, 28 ülke pazarını kapsayan Avrupa’da reklam yatırımları için kusursuz bir rehber özelliği taşıyor. Türkiye’nin de dahil olduğu 28 ülkeyi kapsayan AdEx Benchmark Raporu, 2019 yılında 21 ülkenin iki haneli büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Video reklamlar, 2019’da yaklaşık yüzde 30 büyüyerek 10 milyar Euro’ya yaklaştı; out-stream, yüzde 36 büyürken, bu büyümenin ardındaki itici güç oldu. Finlandiya, Yunanistan ve İngiltere gibi bazı ülkelerde out-stream yüzde 40’dan fazla büyüdü. Sosyal medya, yirmi sekiz ülkenin tamamında çift haneli büyüme ve toplamda yüzde 25,6 artışla, display reklam yatırımlarının büyümesini destekledi. Arama motoru yüzde 11,8 büyüme ve 28 milyar Euro ile en büyük paya sahip kategori olmaya devam etti. Toplam mobil reklam yatırımları, yüzde 24,9 artışla 30 milyar Euro’ya ulaştı ve Avrupa Dijital reklam yatırımlarının neredeyse yarısını (yüzde 47) temsil eder hale geldi.

“Salgın nedeniyle aynı trendi yakalayabileceğimizin farkındayız”

IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehand rakamlar hakkında şu yorumda bulundu: “2019’da güçlü büyüme olmasından mutlu olsak da 2020’de tüm sektörleri ve hayatımızı etkileyen salgın nedeniyle aynı trendi yakalayabileceğimizin farkındayız. Dijital sektörü destekleme amacı ile bir sektör derneği olarak, COVID-19’un yatırımlar üzerindeki etkisine ilişkin iç görüler sağlamaya ve üyelerimizi bu zorlu zamanlarda desteklemeye çalışıyoruz”

Dijital reklam yatırımları bakımından en büyük 10 ülke:
İngiltere: 21,4 milyar Euro
Almanya: 9,4 milyar Euro
Fransa: 6,1 milyar Euro
Rusya: 4,9 milyar Euro
İtalya: 3,2 milyar Euro
İspanya: 3,2 milyar Euro
İsveç: 2,3 milyar Euro
Hollanda: 2,3 milyar Euro
İsviçre: 1,8 milyar  Euro
Norveç: 1,3 milyar Euro