MENÜ
26.11.2018

IAB Avrupa Tarafından Hazırlanan ‘Dijital Sektörde İnsan Kaynağı’ Raporu Yayınlandı

IAB Avrupa “Dijital Sektörde İnsan Kaynağı” Raporu’nun ilkini yayınladı. Rapor; sektörü oldukça etkileyen nitelikli insan gücü sorununun nedenlerini belirleyerek, çözüm yollarını irdeliyor.

IAB Avrupa Eğitim Komitesi tarafından Araştırma Komitesi desteğiyle hazırlanan rapor; hem Dijital Pazarlama İletişimi Sektöründe işe alım yapan yetkililerinin hem de bu alana girmeye hazırlanan adayların yaşadığı zorlukları tanımlıyor. Bu hedef doğrultusunda eğitim ihtiyaçları ve gelecekteki önceliklere odaklanılıyor. Rapor ayrıca işveren ve eleman adaylarının maaş beklentileri, gerekli yetenekler gibi konulardaki algı uyuşmazlıklarını da ortaya koyuyor.

İnsan kaynakları uzmanlarının ve eğitmenlerin, sektör çalışanları ve potansiyel adaylar için önemli buldukları unsurların başında programatik(%56) ve Analytics (%54) geliyor. Bunların yanı sıra video reklamları (%39), gelişen teknolojiler (%37), çapraz medya (%36) ve içerik pazarlaması (%35) da önemli konular arasında. Ev-Dışı Dijital (%11.81), Dijital Ses (%14.17) ve email pazarlaması (%14.96) ise eğitim talebi açısından gerilerde yer alıyor.

Raporla ilgili görüşlerini paylaşan IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehan şunları söyledi:  “Dijital Sektörde İnsan Kaynağı 2018 Raporu, endüstri için değerli bir kaynak oluşturmak adına ilk adım. Bu adım; önümüzdeki yıllarda Dijital reklam alanındaki nitelikli eleman eksikliğinin üstesinden gelebilmek için gerekli olan öncelikleri belirlememizi sağlayacak.”

Raporda ortaya konan bir başka önemli konu ise eğitim sistemi. Sistemin birçok açıdan Dijital çağın gerekliliklerine uygun olmadığı ve genç yetenekleri Dijital reklam sektörünün koşullarına ve taleplerine göre yetiştirme konusunda yetersiz kaldığına vurgu yapılıyor. Çalışmaya katılan birçok kişi, bu durumu sektördeki Dijital yetenek eksikliğin en büyük nedeni olarak gösteriyor.

IAB Avrupa Eğitim Yürütme Kurulu Başkanı ve Wavemaker Türkiye CEO’su Neslihan Olcay ise raporla ilgili şu yorumda bulundu: “Anketin sonuçları bizlere sektörde yoğun şekilde nitelikli eleman eksikliği yaşandığını gösteriyor. Katılımcılara göre de bunun en büyük nedenli öğrencileri Dijital çağdaki Dijital endüstri için hazırlamakta yetersiz kalan eğitim sistemi. Bu çalışmanın çıktılarının, gerek sektörümüzdeki kurumlar gerekse de örgün eğitim kurumları tarafından yeni ve gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen eğitim programlarının geliştirilmesine ilham kaynağı olmasını umuyoruz.”

En büyük çelişkilerden biri de adaylardan kendilerini değerlendirmeleri istendiğinde ortaya çıkıyor. Adaylardan, Dijitaldeki yeteneklerini 1’den 10’a kadar puanlamaları istendiğinde, genel ortalama 7’nin üzerinde olarak ortaya çıkıyor. Adayların başvurdukları pozisyon için kendi yeteneklerini değerlendirememesi işverenlerin işe alım süreçlerini zorlaştırıyor.

Öte yandan hem çalışanların hem de işverenlerin Dijital eğitimlere daha fazla yatırım yapmak istemelerini belirtmesi olumlu bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Araştırmada yer alan işverenlerin %43’ü önümüzdeki yıl çalışanlarının eğitim bütçesini artırmayı amaçlıyor. Adayların da %85’i Dijital’de kariyer inşa etmek için gerekli yetenek ve birikimleri kazanmak amacıyla kendilerine yatırım yapmak istediklerini belirtiyor.

IAB Polonya Eğitim ve Sertifikasyon Direktörü Ewa Opach, ise raporla ilgili şu yorumu yaptı: “E-pazarlama endüstrisi sürekli değişiyor. Bu ortama uyum sağlamak ve bunu devam ettirebilmek için, sürekli güncellenme güncellenmesi gereken bir eğitim ihtiyacı var. Adayların kendilerini bu alanda olduklarından nitelikleri görmeleri, abartılı ve gerçekçi olmayan finansal beklentilere yol açıyor. Ama karamsar olmamalıyız çünkü hem işverenler hem de çalışanlar durumu düzeltmeye istekli olduklarını ifade ediyor.”

IAB Avrupa, Eğitim Komitesi ve diğer komiteler ve çalışma grupları ile beraber, Dijital yeteneklerin mevcut ve gelecek jenerasyonlarını sektörün ihtiyaçlarına uygun biçimde yetiştirmek adına üyelerinin ve sektörün eğitim çalışmalarını desteklemeye devam edecek.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.iabeurope.eu/education/iab-europe-report-human-capital-in-the-digital-environment-2018/