Bu belge IAB Avrupa tarafından doğrudan GDPR özelinde hazırlanmış, IAB TR tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 6698 sayılı KVKK özelinde hazırlanmış bir tavsiye metni olarak kabul edilmemelidir.

Belgede sunulan tavsiyeler, tarafları kendi hukuki yükümlülüklerinden kurtarmaz, işbu belge yalnızca kolaylaştırıcı bir kontrol listesi olarak kullanılmalıdır.

IAB Avrupa Tedarik Zinciri Şeffaflık Kılavuzunun amacı, veri, maliyet ve envanter kaynağı alanlarında dijital reklam tedarik zincirindeki şeffaflığı artırmaktır. Kılavuz, her bir paydaş kategorisi için tedarik zincirinin farklı aşamalarında sorulan veya sorulması gereken soruları içermektedir.