IAB Onur Üyeleri

  • Linkedin IAB Kurucu Başkan / 2011 - 2013 & 2013 - 2015 Dönemi Başkanı Ahmet Pura
  • Linkedin IAB Kurucu Üye / 2015 - 2017 & 2017 - 2019 Dönemi Başkanı Dr. Mahmut Kurşun
  • Linkedin IAB Kurucu Üye / 2019 - 2021 Dönemi Başkanı Neslihan Olcay