2007 yılı Ekim'inde 23 katılımcıyla platform olarak kurulan ve 2011 Temmuz'unda dernekleşen IAB TR reklamveren - ajans - medya üçlüsünün aynı çatı altında temsil edildiği tek meslek örgütüdür. Kuruluş amacı endüstrinin bir bütün olarak, sağlıklı biçimde gelişmesine destek vermektir. Hedefleri doğrultusunda eğitimden ölçümlemeye, endüstriyel standartların oluşturulmasından yarışmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir.

Ana hedefleri şunlardır:

  • Endüstriyi standartlar ve kurallar oluşturacak şekilde organize etmek
  • Dijital pazarlama iletişimi sektörünün sağlıklı biçimde gelişmesini sağlayacak denetim ve düzenleme mekanizmalarını oluşturmak, varolana katkı vermek
  • Referans merkezi olmak
  • İnternetin reklam mecrası olarak tek çatı altında ve tarafsız bir biçimde ölçümlenmesini ve denetlenmesini; bu konuda karşılaştırılabilir ve objektif belgeler, veriler hazırlanmasını sağlamak
  • Sektördeki insan kaynağı açığının giderilmesi için çalışmak
  • İnternetin kolay satın alınan ve değer üreten bir mecra haline getirilmesine katkı sağlamak
  • İnternetin reklam mecrası olarak gelişmesine, reklam yatırımlarından aldığı payın artmasına katkı sağlamak
  • Kamu kuruluşlarıyla yakın temas kurarak yasal düzenlemeler hakkında fikir ve görüş vermek
  • Gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirmek