MENÜ

Ing Bank Kredi Satış Hedefli SEM Kampanyaları

Kategori : Arama Motoru
Ödül : Bronz MIXX
Reklamveren : Ing Bank Ajans(lar) : Clixous

Pazarlama hedefi: Kredi satış adetlerinin artırılması, kredi satış başı maliyetinin düşürülmesi ve mobil cihazların kredi satışlarındaki payının artırılması hedeflendi.

Yaratıcı strateji: Belirlenen ana hedefin zorlu olması, nihai KPI’ın online kredi başvurusunu takiben ilgili kredi başvurusunun tüm resmi ve offline süreçler neticesinde fiilen kullandırılmış olması veya başka bir dille satışa dönüştürülmüş olması gerekliliğinden kaynaklanıyordu. Dolayısıyla tüm AdWords stratejisi online ve offline süreçleri entegre eden bir mantıkla oluşturuldu.

Uygulama: Google AdWords reklamları ING Bank'ın hedefleri doğrultusunda dijital bütçenin aslan payına sahip mecrası olarak konumlandı. Hesap yapısı ve kampanyalar kullanıcı arama alışkanlıkları ve mevcut kredi ürünleri doğrultusunda yapılandırıldı. Kampanyalar altında hedefli ve detaylı reklam grupları ve anahtar kelime öbekleri oluşturuldu.

Kullanıcıların yaptıkları kredi içerikli aramalar reklamı tıkladıkları andan şubede gerçekleştirilen kredi kullanımına kadar geçen tüm süreç boyunca farklı platformlarca kaydedip raporlandı. Bu raporlar AdWords datası ile eşleştirildi. Bu sayede, kredi kullandırım odaklı anahtar kelime ve arama sorgusu optimizasyonları gerçekleştirildi.

Kullanıcı arama alışkanlıklarına hitap eden farklı reklam varyasyonları ve iniş sayfaları dönüşüm odaklı test edildi.

Kredi başvuru maliyeti ile anahtar kelimelerin ortalama pozisyonları baz alınarak yatırım geri dönüşü odaklı kurallar belirlendi ve satışa yönelik optimizasyonlar gerçekleştirildi.

Kredi için kaç kişi başvurdu? Başvuranların kaçı kredi kullandı? Bu ikisi arasındaki etkileşim reklam grubu bazında aylık olarak analiz edilerek AdWords stratejisine yön verildi.

Her cihaza uyumlu olarak tasarlanan ve optimize edilen kredi başvuru formu sayfası da bu başarının önemli enstrümanlarından biriydi ve mobil cihazlara özel fiyat teklifleri verilerek satış odaklı optimizasyonlar gerçekleştirildi.

Sonuç: Gerçekleştirilen performans odaklı çalışmalar sonucunda 2013 yılına nazaran ihtiyaç kredisi satış adedi +%140 arttı. Satış başı maliyeti -%39 azaldı. Kredi satışlarının %38’ i mobil cihazlardan elde edildi. Google global vaka analizimizi yayınlayarak yakalanan başarıyı Türkiye adına tüm dünyaya duyurdu.

Yaratıcı çalışmanın linki ve/veya videosu:  youtu.be/vWamQ3TIgVE