F

 • firewall

  güvenlik duvarı

 • first-party data

  Bir reklamverenin veya yayıncının kendi kaynakları (Website, Mobil Uygulama, CRM...) vasıtasıyla topladığı, hedeflenebilir veridir.

 • floating ad

  kayan reklam

 • footer

  altbilgi

 • fraud

  sahtecilik

 • fraudulent impressions

  Sahtecilik ile elde edilmiş gösterimler

 • frequency

  frekans, sıklık

 • frequency cap

  Bir kullanıcıya gösterim sıklığı

 • frequency capping

  Frekans limiti, belirli bir dönemde belirli bir kullanıcıya sunulacak reklam sayısını sınırlanmasıdır.