G

  • geographic targeting

    coğrafi hedefleme

  • geo-targeting

    coğrafi hedefleme

  • graphical user interface (GUI)

    grafik kullanıcı ara yüzü