R

 • rate card

  fiyat listesi

 • reach

  erişim

 • Real Time Bidding (RTB)

  gerçek zamanlı açık artırma ile yapılan programatik satınalma yöntemi

 • real-time

  gerçek zamanlı

 • re-targeting

  yeniden hedefleme

 • return on investment (ROI)

  yatırım getirisi

 • revenue model

  gelir modeli

 • revenue sharing

  gelir paylaşımı

 • rich media

  Kullanıcıları etkileşime teşvik eden video, ses gibi gelişmiş öğeler içeren görüntülü reklamlar

 • rotation

  rotasyon, dönüşümlü gösterim