U

 • unique user

  tekil kullanıcı

 • unique visitor (UV)

  tekil ziyaretçi

 • universe

  Ulaşma potansiyeli olan kitlenin tamamı

 • unreserved fixed rate

  Yayıncılarının envanterleri genel açık artırmayla diğer alıcılara sunulurken, daha önceden kararlaştırılan sabit bir fiyatla belirli bir alıcıyı da sunulmasıdır. Preferred deal'da sabit fiyatı doğru belirlemek genel açık arttırmayla gelecek trafiği azaltır ve maksimum faydayı sağlar.

 • upload

  yükleme

 • URL (Uniform Resource Locator)

  Tekdüzen kaynak bulucu. Internette bir kaynağa tanımlı standart karakter dizgisi

 • user interface (UI)

  kullanıcı arayüzü

 • user-generated content

  kullanıcı tarafından üretilen içerik