W

 • waterfall

  Şelale mantığı anlamına gelir. Şelale mantığı, yayınlanmaya hazır reklamlar arasında önceliğe göre bir hiyerarşi kurar. Reklamlar yayın önceliği sırasına göre yayınlanır. Önceliği yüksek olan reklamlar hedefini tamamlayınca daha düşük öncelikli reklamlar envanteri alırlar.

 • webpage

  web sayfası, Internet sayfası

 • website

  web sitesi, Internet sitesi

 • whitelist

  Bir reklam kampanyasında kullanılacak onaylanmış ürün, şart veya URL listesi

 • Wi-Fi

  kablosuz Internet

 • word of mouth (WOM)

  ağızdan ağıza yayılan reklam