MENÜ
07.11.2022

Reklam Sektöründe KVKK Uyum Çalıştayı Sonuç Raporu Yayınlandı.

Pandemi ile birlikte hızlanan dijitalleşme sürecinde tüketici davranışlarında kalıcı olarak değişiklikler meydana geldi. Sadece Pandemi döneminde 4 milyon kişi ilk defa interneti kullanmaya başladı. Dijital reklamcılıkta da pozitif yönde gelişmeler ve değişimler meydana geldi. Bu değişim içerisinde, ana odağı tüketici deneyimini mükemmelleştirmek olan sektörümüz için tüketicinin kişisel verisi ve buna bağlı olarak tüketici güveninin korunması önceliklidir.

KVKK’nın yaptığı çalışmaları daha iyi anlamak, sektörümüzün bu çalışmaları daha iyi benimsemesi ve uyum sürecinin kolaylaştırılması amacıyla Dijital Pazarlama İletişim Platformu (DPİP) çatısı altındaki dört dernek olan İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Mobil Pazarlama Derneği (MMA), Reklamcılar Derneği (RD) ve Reklamverenler Derneği (RVD) tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Reklam Sektöründe KVKK Uyum Çalıştay’ının raporuna buradan ulaşabilirsiniz.