MENÜ

Renault Kararsızlık

Kategori : Online-Offline Entegrasyonu
Ödül : Altın MIXX
Reklamveren : Renault Ajans(lar) : 4129Grey Wavemaker Türkiye

Pazarlama Hedefi: Yıl sonu binek model satış kampanyası için bilinirlik sağlamak ve entegre kampanya kurguları ile satışları artırmak.

Kampanyanın Amacı: Satışı artırmak, online ve offline farkındalık yaratmak.

Hedef Kitle: 18-45, ABC1C2.

Yaratıcı Strateji: Sıkıcı satış kampanyalarından uzaklaşarak “Kararsızlık” Teması üzerinden uzun bir kampanya iletişimi kurgulanması. Model – Hedef Kitle eşleşmesiyle tüm sosyal mecralara uygun birbirinden farklı konuşan içerikler üretilmesi.

Uygulama: Sıradan satış kampanyalarından uzaklaşarak “Kararsızlık” teması üzerinden uzun bir kampanya iletişimi kurgulandı. Model – Hedef Kitle eşleşmesiyle tüm sosyal mecralara uygun birbirinden farklı konuşan içerikler üretildi.  

Sonuç:

  • Toplamda 26.000.000 kişiye erişildi. Geçen dönemlerin ortalamasına göre %90 arttı.

  • Toplamda 16.000.000 etkileşim alındı. Geçen dönemlerin ortalamasına göre %228 arttı.

  • Interaction sayısı Aralık ayı süresince önceki dönemlere göre %116 arttı.

  • Renault konuşulması geçen aylara göre kararsızlık sayesinde %134 oranında arttı.

  • %63 daha fazla Lead, %49 daha fazla lead dönüşümü, %41 daha az lead maliyeti elde edildi.

Yaratıcı çalışmanın linki ve/veya videosu: https://youtu.be/Guv_OGv2Itg