MENÜ

Ses Getirenler

Kategori : Online Reklam Filmleri
Ödül : Bronz MIXX
Kategori : Kar Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri
Ödül : Gümüş MIXX
Kategori : Lansman Çalışmaları
Ödül : Bronz MIXX
Reklamveren : Samsung Türkiye Ajans(lar) : Roy+Teddy

Pazarlama Hedefi: İşitme engelli çocukların ailelerine, çocuklarının eğitim sürecinde yararlanabilecekleri, Samsung sponsorluğunda geliştirilen sesgetirenler.com adlı portali duyurmak. Samsung markasının eğitime ve sosyal sorululuk projelerine verdiği önemi göstermek.

Kampanyanın Amacı: İşitme engelli çocukların evde hapsedilmesi, dışarı çıkartılmaması ve toplumdan saklanması yerine topluma ve sosyal hayata kazandırılması konusunda farkındalık yaratmak. Koklear İmplant ameliyatı olmuş işitme engelli çocukların, erken eğitim almalarının önemi konusunda ailelerde bilinç oluşturmak. İşitme engelli çocukların ailelerini sesgetirenler.com adresine yönlendirmek.

Yaratıcı Strateji: İşitme engelli çocukların toplumdaki durumlarını ajite ederek iletişime taşımak yerine; onların doğal olarak gelişen sezgi, refleks ve duyularıyla iletişim kurabildiklerini gösterip, ön yargıları yıkmayı ve ailelerine motivasyon oluşturulması hedeflendi. Bu çocukların erken eğitim aldıkları takdirde çok daha fazlasını başarabileceklerini söylenip, aileleri eğitime destek platformuna yönlendirildi. Hedeflenen ailelerin sosyo-kültürel durumlarına bakıldığında, çocuklarının bakım ve gelecek kararları konusunda annelerin rol oynadığı görüldü. Bu yüzden hedef kitlesi anne yoğunluklu olan medya kullanımı planlandı. Gönüllü projelere katılmış kişiler ise destek iletişimi için hedeflendi.

Uygulama: Ses Getirenler kampanyasında, özellikle annelere / ailelere, daha önce Samsung videoları ile ilgilenmiş ve teknoloji içeriği tüketmiş kitlelere reklam gösterimi yapıldı. Aynı zamanda Ciner, Medyanet ve Demirören gibi mecralarla yapılan özel anlaşma ile (Programmatic Guaranteed), kadın içeriklerine ve daha önce sosyal sorumluluk / gönüllü projeleriyle ilgilenmiş kitlelere reklam gösterimi yapıldı.

Sonuç: Kampanya boyunca video olarak 23,4 milyon kişiye erişildi. Toplamda ise 12,6 milyon kez izlenme sağlandı.

Yaratıcı çalışmanın linki ve/veya videosu:

Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=nsTzmVVabK4&t=2s

Link 2: http://awards.royandteddy.com/case/SesGetirenler_OnlineFilm.png