MENÜ

Turuncu Koltuk

Kategori : Online-Offline Entegrasyonu
Ödül : Altın MIXX
Reklamveren : Fanta Ajans(lar) : Carat Plasenta

Pazarlama hedefi: Fanta, iletişim stratejisini, gençlerin hayatlarındaki olmazsa olmazı müzik ve eğlence ile özdeşleşme üzerine kurmuş, Fanta Gençlik Festivali’ni organize ediyordu. Bu şekilde, hedef kitle üzerinde müzikle özdeşleşir algısını oluşturmuştu. FGF’nin yapılamadığı ve iletişimin sessiz kaldığı dönemde hedef kitle ile bağı korumak için farklı bir çözüm bulmalı, onları marka ile tekrar bir araya getirip eğlenceli ve müzik içerikli bir uygulama kurgulamalıydı. Ve bunu sadece Fanta yapabilmeliydi

Kampanyanın amacı: FGF’nin yapılamadığı dönemde Fanta ile müziğin arasındaki bağı güçlendirmek ve Fanta’nın “müzikle özdeşleşir” algısını yükseltmek. Hedef kitlesini marka ile tekrar buluşturmak ve Fanta’nın sunduğu eğlenceye herkesin dahil olabilmesini sağlamak.

Hedef kitle: Hedef kitle: 13-19 yaş grubu çocuklu tüm haneler.

Yaratıcı strateji: Bir topluluğun, bulundukları yer ve zamandan bağımsız, çapraz ekran entegrasyonu ile bir araya gelerek çok yönlü iletişimin sağlanması amaçlandı. Hedef kitlesinin sosyal medyada müzik ile ilgili ürettikleri, tükettikleri içerikler incelendi. En çok O Ses Türkiye isimli TV programı ile etkileşim kuruluyordu. Böylece, O Ses Türkiye ile işbirliği yapıldı. Jüri üyeliği ve kamera arkası gibi yarışmanın eşsiz öğelerini deneyimlenerek ‘sadece Fanta yapabilir’ mesajını iletmeli ve yarışmayı bir serüven haline getirilmeliydi. Kısacası, onlara programda yer verilmeliydi. Programa 5. bir juri koltuk koyuldu, "Turuncu Koltuk". Online offline entegrasyonu ile de kullanıcıları bu serüvene dahil edildi.

Uygulama: Farklı iletişim ve etkileşim hedefleri olan uygulamalar, web, sosyal medya ve mobil uygulama üzerinden online olarak desteklendi. Kampanya süresince Facebook, Twitter, Instagram, Scorp, Periscope ve TV 8 Yan Ekran Uygulaması gibi çeşitli mecralar kullanarak etkileşim artırıldı. Bu farklı mecraların dinamiklerinden ve var olan kullanıcı baselerinden yararlanılarak yaratıcı ve eğlenceli etiketler de kullanılıp etkileşimi ve kullanıcılar tarafından üretilen özgün içerik sayısı (UGC) artırıldı.

Sonuç: • Dijital medya planlamasında, bu içeriğin oluşturulması, etkileyebilmesi ve genişletilmesi sürecinde hedef kitleye özel reklam verildi ve sonucunda; 
#OSesFanta Instagram: 10,000’in üzerinde kullanıcı içeriği.
#OSesFantaDüet: 1,149 kullanıcı içeriği ve 923,005 Scorp izlenme sayısı. 
Yan Ekran Mobil Uygulaması: 196,654 takım ve 175 milyon sayfa görüntülenmesi. 
#KimiSeçer: 1,500 adet kullanıcı içeriği. 
Halkın Birincisi: 12,079 kullanıcı içeriği. 
Turuncu Koltuk Çekilişi: 20,971 katılımcı.
• Markanın hedef kitlesi olan, 13-19 yaş arası gençler arasında markanın müzik ile özdeşleştiği algısı Ocak 2016’da %33’e yükseltildi. 
• ‘Brand Love’ skoru Ocak 2016’da 3,1’lik bir skorla tarihi zirve yaptı. 
• ‘Benim Gibi Biri İçin’ ve ‘Sevdiğim Bir Markadır’ skoru %56’ya yükseltildi. 
• Yarışmacıların en heyecanlı anları ve röportajlarını takip ettikleri Periscope yayını sonrasında ise Fanta_TR kanalı %800’lük bir artış ile Türkiye’nin en geniş Periscope kanalları arasında 4. Sıraya yükseldi.
Ayrıca, haftalık Marka Reklam ve Bilinirlik Takip Araştırması’na göre, programı izleyenlerin yaklaşık 90%’ı Fanta’nın program sponsoru olduğunu söylüyor.

Yaratıcı çalışmanın linki ve/veya videosu: https://vimeo.com/189902224