Tüzel Kişilik Başvuru Formu

Tüzel Kişi başvuru formu doldurulduktan ve online olarak gönderildikten sonra, gerekli üyelik evrakları ve evrakların gönderim adresi için yasemin.kocak@iabtr.org adresi ile iletişime geçiniz.

Üyelik İçin Yapılması Gerekenler linkinde yer alan diğer üyelik evraklarının asılları veya şirket yetkili kişisi tarafından kaşe ve imzayla tasdiklenmiş örnekleri, üyelik kabulünden hemen sonra talep edilecektir. O nedenle başvuru sırasında bu evrakları hazırlamanızı önemle rica ederiz.

  • * Bu alanlar zorunludur.