MENÜ
23.08.2021

Unstereotype Alliance'ın Hazırladığı Endüstrinin Durumu Raporu Yayında.

Kalıp yargılar günlük hayatımızın içine sızar ve mücadele edilmedikleri takdirde derin toplumsal eşitsizliklere yol açar. Reklamcılık endüstrisi insanların kendilerini ve birbirlerini nasıl gördüklerini etkileyen küresel bir ekosistemdir. Reklamcıların herkesi otantik, çok boyutlu, kalıp yargılardan arındırılmış ve güçlü kişiler olarak resmeden, kalıp yargılardan arındırılmış içerikler üretme sorumluluğu vardır.

BM Kadın Birimi’nin kurduğu küresel bir eylem platformu olan Unstereotype Alliance’ın odağı budur. Amaç, reklam ve medya içeriklerinden zararlı kalıp yargıları temizlemek ve endüstriyi iyi yönde geliştirmektir.

2020, reklamcılık endüstrisinde yaygın olan kalıp yargılara ışık tutan bir yıl oldu. Unstereotype Alliance'ın 3 stratejik bileşeni üzerinden endüstride yapılan çalışma ve ilerlemeyi analiz eden Endüstrinin Durumu Raporu, 2020’de küresel çapta %76 büyüyen Unstereotype Alliance platformu tarafından yayınlandı!

Rapor, platform genelinde üretilen araçları, üyelikteki küresel büyümeyi ve ulusal bölümler tarafından geliştirilen program, girişim ve kampanyaları kapsıyor.

Unstereotype Alliance 2020 Yıllık Raporunun Türkçe versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.