İnternet reklamcılığının tutarlı ve doğru bir şekilde ölçülmesi, internetin bir pazar olarak kabul edilmesi adına kritik öneme sahiptir ve internet reklam harcamalarının büyümesinde önemli bir faktördür.

Bu doküman, internet ölçümlemesinin kritik bir bileşeni olan reklam gösterimlerinin detaylı tanımını oluşturmakta ve tutarlı ve doğru ölçümler yapabilmeleri için internet reklamı satış kuruluşları (burada "medya şirketleri" veya "siteler" olarak anılacaktır) ve reklam sunan kuruluşlar (kendi reklam sunucusu olanlar ve üçüncü parti reklam sunucuları dahil olmak üzere) için kılavuz oluşturmaktadır.

Buna ek olarak, bu doküman internet ölçümleri hakkında kullanıcılara ana metriklerin çıkış noktası, medya şirketleri ve / veya reklam sunan kuruluşlar tarafından uygulanan prosedürlerin kalitesini değerlendirmek için bir yol haritası ve Internet ölçümleme metriklerinin diğer belli tanımlamaları hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.