22.07.2022

KVKK Uyum Çalıştayı

Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (“DPİP”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, 27 Mayıs 2022 Cuma günü Reklam Sektöründe KVKK Uyum Çalıştayı Gerçekleştirildi. Çalıştay’ın odağında, dijital reklamcılık sahasında kullanılan takip teknolojileri ve Kurum’un bu konuda hazırladığı taslak rehber vardı. 

Rehber Nedir ve Neler Getirmektedir?

11 Ocak 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 30 gün süreyle görüş toplamak amacıyla Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı (“Taslak Rehber”) kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu yazı kaleme alındığında, Taslak Rehber henüz nihai versiyonuna erişim yayınlanmış değil. Ancak yakın vadede yayınlanmasını beklemek gerçekçi olacaktır. 

Taslak Rehber, Avrupa Birliği’ndeki (“AB”) yetkili otoritelerin çerez uygulamaları hakkında 2002/58/EC sayılı Direktif (“Direktif”) başta olmak üzere benimsediği birtakım kuralları dikkate alarak ve söz konusu düzenlemelere paralel şekilde hazırlamış bulunuyor.  

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bugüne kadar verilen çeşitli kararlarda, Kanun’un kişisel veri işleme kurallarının, takip teknolojileri bakımından işlenen kişisel veriler için de doğrudan uygulanabilir olduğu yönünde açıklık söz konusuydu. Bu bağlamda, Taslak Rehber’in açıklayıcı ve yönlendirici nitelikte olduğu ifade edilebilecektir. Taslak Rehber’de öne çıkan başlıklar şöyledir: Çerez Tipleri, Açık Rıza, Aydınlatma, Hatalı Uygulama Örnekleri ve İyi uygulama örnekleri.

Çalıştay’da Hangi Konular Ele Alındı?  

Çalıştay bu alanda kurumun katılımıyla gerçekleştirilmiş ve metnin içeriğine dair görüş toplanıp konu hakkında detaylı değerlendirmelerin yapıldığı tek görüşme platformu olma özelliğini sahiptir. 

Birinci taraf analitik çerezler in tanımı ve kapsamı: Sektör temsilcileri daha daraltıcı 1 yorumun analitik faaliyetler yürüten şirketlerin iş sahalarının tamamen kapanması anlamına gelebileceğinin altını çizmişlerdir.

Analitik faaliyet tanımı: Uygulamaların ve web sitelerinin kendilerine ait uygulama kullanım alışkanlıklarını takip ettikleri anonim ve toplu ulaştırılmış veriye erişimlerini sağlayan analitik faaliyetlerin açık rıza ile bağlanmaması gerektiği sektör temsilcileri tarafından çalıştayda ortaya konmuştur. 

Av. Erdem Aslan

IAB Hukuk Yürütme Kurulu Üyesi

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 125. sayısında yayımlanmıştır.