29.04.2022

Sosyal Medya Etkileyicilerinin (Influencer) Paylaşım ve Yükümlülüklerinin Reklam Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu tarafından 04.05.2021 tarihinde “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” yayınlanmasıyla tüketicinin korunması odaklı kurallar ve sorumluluklar belirlenmiştir.

2021 Ocak ayında Reklamverenler Derneği, İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Reklamcılar Derneği ve Mobil Pazarlama Derneği (MMA) tarafından kurulun Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (dpip.org.tr) temsilcilerinden oluşan çalışma grubu ve Reklamverenler Derneği Hukuk Yürütme Kurulu tarafından taslak kılavuz metin üzerinden görüşler paylaşılmıştır.

Türkiye’de ilk defa bir kılavuzda sosyal medya etkileyicileri (influencer) tanımı yapılmıştır. Kılavuz’a göre Sosyal Medya Etkileyicisi “sosyal medya hesabı üzerinden kendisine veya reklam verene ait bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan kişi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Tuğba Hazal Sayalgı Sosyal Medya Etkileyicilerinin (Influencer) Paylaşım ve Yükümlülüklerini derinlemesine inceleyerek hazırladığı makalesi Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisi (Sayı 111 (2021/4)’nde yayınlanmıştır.

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİNİN (INFLUENCER) PAYLAŞIM VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN REKLAM MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET

Günümüzde nüfusumuzun neredeyse %70’i bir gününün sekizde birini sosyal medyaya geçiriyor. Çok düşük maliyetlerle hedef kitlelere ulaşma imkânı veren bu çevrimiçi platformlarda kullanıcı olarak adlandırılan hem tüketici hem de satıcı/üreticilerin internet ortamında metin, görüntü ve ses gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlanıyor. Popüler olan bu mecralarda “influencer”, resmi kaynaklarda ise “sosyal medya etkileyicisi” olarak adlandırılan bu kişiler hayran/takipçi kitlelerine yönelik reklam olduğu anlaşılmayacak şekilde samimi bir ürün veya hizmet önerisiymiş gibi eylemlerde bulunurken; ilgi duydukları alanda kişisel deneyimlerini hedef kitlesiyle paylaşma vesilesiyle daha çok tıklanma, izlenme ve beğeni alarak kendilerine kişisel bir gelir yaratıyorlar.

Bu çalışmada sosyal medya etkileyicilerinin tüketicilere yönelik eylemlerinden kendilerine “ticari bir kazanç” sağladıkları tanıtımlarının reklam mevzuatı açısından yasal denetiminin çerçevesi ve sonuçları incelenmiştir.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

IAB, İnteraktif Reklamcılık Derneği