14.04.2023

Uygulamalarımız Avrupa'da Örnek Gösteriliyor.

Uygulamalarımız Avrupa'da Örnek Gösteriliyor.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, Fortune'un sorularını yanıtladı. IAB'nin odak konularından sektörün gelişimi için hayata geçirdiği proje ve eğitimlere, medya yatırımlarının gelişiminden sektördeki insan kaynağı ihtiyacına kadar pek çok konuyu bu röportajda bulabilirsiniz. 

Fortune: IAB Türkiye'nin başkanlık koltuğuna oturduğunuzda en önemli gündem maddeniz neydi?​

Burak Ertaş: Öncelikle, IAB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin hem çok önemli bir sorumluluk hem de büyük bir mutluluk olduğunu belirtmek isterim.

IAB Yönetim Kurulu’nun değerli üyeleriyle birlikte, dijital reklam ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimine destek vermek, sektörün geleceğini tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde inşa etmek kurumsal önceliğimiz olmaya devam edecek. IAB’nin odak konularını; eğitim, sektörel standartların oluşturulması, araştırmalar, kamu ile mevzuat çalışmaları ve sektöre katma değer yaratacak faaliyetler olarak özetleyebilirim.

Bununla birlikte, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin üzüntüsünü herkes gibi biz de derinden yaşıyoruz. Şimdi, depremden etkilenen bölgelere uzun soluklu destek ve dayanışma planları yaparken, uzmanlık alanımız olan dijital reklamın ticaretteki itici gücünü anlatma ve bu alandaki maksimum faydayı ortaya çıkarma zamanı.

Fortune: 2022 yılında Türkiye'de dijital reklam yatırımlarının gelişimini nasıl buluyorsunuz?​

Burak Ertaş: İki yıllık pandemi sürecinin getirdiği hızlı dijitalleşme hayatlarımızı derinden etkiledi. Bu süreçte değişen tüketici davranışlarının kalıcı olduğunu görüyoruz. Bu dijital dönüşümün sonucunu reklam yatırımlarında da net olarak gördük. 2022’nin ilk yarısında, ülkemizdeki dijital reklam yatırımları %78 büyüme göstererek 14 milyar TL'ye ulaştı ve toplam medya yatırımları içinde %67,2 pay aldı.

2022’nin ilk yarısında gördüğümüz büyümeyi yılın tümünde de göreceğimizi düşünüyoruz, araştırmamızın yıllık sonuçlarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Fortune: 2023 yılı birçok farklı gündemi aynı anda yaşadığımız bir yıl... Mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimleri de düşündüğümüzde bu yılın reklam​ yatırımlarında nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz?​

Burak Ertaş: Şirketler hazırlıklarını, plan ve stratejilerini ekonomik şartları göz önünde bulundurarak yapsa da hiç beklenmeyen bir felaketle karşı karşıya kaldık. Haliyle markalar da iletişim planlarını erteleyerek veya değiştirerek depremzedelere yönelik acil ve uzun süreli ihtiyaçların karşılanmasına odaklandılar. 

Ancak şunu da biliyoruz ki markalar, reklamlarla daha iyi ürün ve hizmetleri bilinir kılarak tüketici faydası ve ekonomik etkinliği sağlar. Bu bağlamda markalar her zaman olduğu gibi gündemi takip ederek toplumsal sorumluluk anlayışıyla iletişim planlarını sürdüreceklerdir.

Fortune: IAB Türkiye olarak sektörün gelişimine yönelik hayata geçirdiğiniz projelerden/eğitimlerden bahsedebilir misiniz?​

Burak Ertaş: IAB olarak en önemli önceliklerimizden biri sektörel eğitim. İnsan kaynağı ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli eğitim programları hayata geçiriyoruz. Sertifika programlarından kurumsal eğitimlere, genç yetenekleri sektöre kazandıran üniversite kamplarından uygulamalı programlara kadar pek çok alanda eğitimler gerçekleştiriyoruz. 

Dijital pazarlama bilgisine sahip profesyonellerin bilgilerinin ve yetkinlik düzeylerinin değerlendirilmesini ve standardize edilmesini sağlayacak bir ölçüm sisteminin, hem adaylar hem de iş veren firmalar için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu amaca yönelik, IAB Polonya tarafından geliştirilen ve 9 Avrupa ülkesinde geçerli olan DIMAQ® Dijital Pazarlama Yeterliliği Sertifikasyonu’nu 2022’nin son aylarında Türkiye’de başlattık. Artık sektör profesyonelleri ve kurumlar dijital pazarlama konusunda yeterlilikle ilgili DIMAQ®‘ı ölçek ve referans olarak kullanabilecekler. 

Fortune: Son dönemde insan kaynağı sektörün giderek büyüyen sorunlarından biri haline geldi. Birçok ajans özellikle genç yeteneklerin sektöre olan ilgisinin azalmasından şikayetçi. IAB​ Türkiye olarak bu konuda aldığınız ya da planladığınız aksiyonlar neler? Bu sorunun çözülmesi için sektör paydaşlarına ne gibi görevler düşüyor?

Burak Ertaş: Yetenek açığı sadece ülkemizin değil tüm dünyada konuşulan en önemli sorunlardan biridir. IAB Amerika’da her yıl yapılan liderlik toplantısında yetenek açığı en çok konuşulan konu oldu. IAB Avrupa ise 2018’den beri yaptığı araştırma ve çalışmalarda konuya dikkat çekiyor.

Dijital ekosistem doğası gereği, pazarlama, iletişim, matematik, istatistik, yazılım, vs. birçok farklı disiplini içinde barındırıyor. Teknolojiye paralel olarak son derece hızlı gelişen sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağı da her geçen gün artıyor ancak ülkelerin eğitim sistemi bu ihtiyaca cevap vermekte maalesef yeterli değil.

IAB Eğitim Yürütme Kurulumuz yaptığı çalışmalar ve hazırladığı programlarla sektörümüzün bu ihtiyacına destek olmaya çalışıyor. Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı, üniversite öğrencilerine yönelik UniChallenge+, UniChallenge Tech , Kurumsal ve Dikey Eğitimler, DIMAQ® sertifikasyon ve Üniversite Günleri ile sadece 2022 yılı sonunda toplam 952 kişiyi eğitim faaliyetlerimizle buluşturduk. 2020’den bugüne yaklaşık 2500 kişinin IAB Akademi’den mezun olduğunu gururla söyleyebiliyoruz. Türkiye olarak uygulamalarımız IAB Avrupa’da örnek olarak gösteriliyor, tecrübelerimizi IAB Avrupa toplantılarında diğer ülkelerle paylaşıyoruz.

Röportaja Fortune Nisan sayısından da ulaşabilirsiniz. 

Yasemin Koçak

IAB, Üye İlişkileri ve İçerik Yöneticisi